ΔΕΥΑΒ : Προσλήψεις οικονομολόγου και υδραυλικών με 8μηνες συμβάσεις

-λήψης-2-9.jpg

Ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Βισαλτίας.:

Εγκρίνει την  έναρξη των διαδικασιών και την έκδοση της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020,για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας

1. Ενός (1) ατόμου, κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ  με ειδικότητα Οικονομολόγος και σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα απασχοληθεί στο Τμήμα Εκμετάλλευσης & Οικονομικής Διαχείρισης σύμφωνα

2. Τριών (3) ατόμων, κατηγορίας εκπαίδευσης ΔΕ με ειδικότητα Τεχνίτης Υδραυλικός και σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα απασχοληθούν στον Τομέα Ύδρευσης –Η/Μ –Υγιεινής Πόσιμου Ύδατος,

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top