Δήμος Αμφίπολης : Πρόσληψη πέντε καθαριστριών

-λήψης-3-10.jpg

Ο Δήμος Αμφίπολης προχωρά στην Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό πρωτ. 6974 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@dimos-amfipolis.gr.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top