Δήμος Βισαλτιας : Αύξηση της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΣΕΡ

-λήψης-2-22.jpg

Την αύξηση του ποσοστου συμμετοχής του δήμου Βισαλτίας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΣΕΡ ενέκρινε ομόφωνα το δημοτικο συμβούλιο . Σύμφωνα με την απόφαση 

1. Εγκρίνει την αγορά 1.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 14.088,00€ για τη συμμετοχή του Δήμου Βισαλτίας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου .

 2)Εγκρίνει την εξαγορά των μετοχών των κάτωθι μετόχων που αποχωρούν:

 α. Της Ε.Α.Σ. Βισαλτίας (200 μετοχές αξίας 2.348€)  

β. Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας (200 μετοχές αξίας 2.348€) \

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top