Δήμος Βισαλτίας : Προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη καθαριστριών

kathariotitasxoleia.jpg

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νιγρίτας, οι προσωρινοί πινάκες κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. 8965/21-08-2020 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής τους.  

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων διαρκεί από 01/09/2020 έως και 02/09/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν μόνο ηλεκτρονικά  στο d.visaltias@gmail.com, συμπληρωμένο το έντυπο της ένστασης  με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στη ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά.

Ενστάσεις στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται, ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς το έντυπο ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνίες, απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές.

Σχετικά αρχεία:

Έντυπο ένστασης   (word) (pdf)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top