Δήμος Εμμανουήλ Παππά : 600.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία Παραλιμνίου

118694793_1275861809432205_7906618080413578906_n.jpg

Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παραλιµνίου ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά», χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» και προϋπολογισμού 600.000€Το φυσικό αντικείμενό του περιλαμβάνει τη διάστρωση κατάλληλης διαβάθμισης δανείων, θραυστού υλικού και δύο στρώσεων ασφαλτικού. Πρόκειται για αναβάθμιση της λειτουργικότητας της αγροτικής οδού με εργασίες χωματουργικές και οδοστρωσίας, βελτίωσης των διασταυρώσεων με άλλες μικρότερης σημασίας αγροτικές οδούς καθώς και την επέκταση ενός τεχνικού.Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα. Στην περιοχή παρέμβασης, οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται τόσο στην γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία. Η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στην αγροτική περιοχή παρέμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ανεμπόδιστη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών μεθόδων θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης γης των παραγωγών με οικονομικά, και όχι μόνο, οφέλη.Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. ☑️

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top