ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

driis.jpg

Η Επιτροπή Δημοπρασιών του ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ, εκθέτει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και από
ώρα 19:00 έως 19.30 μ.μ. σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκποίηση της παραχθείσας ξυλείας από το Τμήμα 15, Συστάδα Β, Δάσους
Ν.Κερδυλλίων και συγκεκριμένα: 555,5 χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός και 61,5 χ.κ.μ.
καυσόξυλα οξιάς. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 40,00 ευρώ ανά
χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα δρυός και 35,00 ευρώ ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα οξιάς. Η
δημοπρασία θα γίνει ενιαία και για την συνολική ποσότητα.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο λογιστικό-ασφαλιστικό γραφείο της Μαρίας Τρούπη,
Μεραρχίας 44, Σέρρες, Τηλ. 23210.56120 & 6977911406
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης
στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας
Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί την Δευτέρα 07.09.2020
στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον πλειοδότη.
28 Αυγούστου 2020
Για τον ΔΑΣΕ Καστανοχωρίου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top