Δήμος Βισαλτιας : Τελικός πίνακας πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας

-λήψης-11.jpg

Εκδόθηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των επιτυχόντων προσληπτέων, της υπ’ αριθμ. 8965/21-08-2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Βισαλτίας.

Ο Πίνακας αφορά στους επιτυχόντες, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας.

Δείτε τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top