Σέρρες : Η πόλη που έφυγε – Αγιασμός σε σχολείο πριν 115 χρόνια

-5.png

Ο Σερραίος πολυγραφότατος συγγραφέας Βασίλης Τζανακάρης σε μια ανάρτησή του στην σελίδα του στο facebook δινει μια άλλη χροιά στην σημερινή έναρξη των σχολικών μαθημάτων, δημοσιεύοντας μια  φωτογραφία που έχει τραβηχτεί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1905;) στην αυλή του άλλοτε Πρώτου Δημοτικού σχολείου, στην οδό Τσαλοπούλου -και αργότερα Όγδοου-, με τους μαθητές να κάνουν έναρξη των σχολικών τους μαθημάτων. Ο σερραίος συγγραφέας δίνει ταυτόχρονα κι ένα μικρό μάθημα της τοπικής ιστορίας μέσα από το ανεξάντλητο αρχείο του ( σ.σ. να δούμε ποια Δημοτική Αρχή θα ενδιαφερθεί να το αξιοποιήσει και να το κάνει κτήμα όλων των Σερραίων και όχι μόνο), γράφοντας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οδός ονομάστηκε “οδός Τσαλοπουλου” από το όνομα ενός δασκάλου, τον Γεώργιο Τσαλόπουλο, που δίδαξε στο σχολείο επί 45 συναπτά έτη. Η απόφαση της ονομασίας πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών ύστερα από την είδηση του θανάτου του, το 1932.

Ακολουθεί το σχετικό δημοσίευμα από το Αρχείο μου:

 “AΠEBIΩΣEN O ΔHMOΔIΔAΣKAΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ TΣAΛOΠOYΛOΣ
– AΠOΦAΣIΣ TOY ΔHM. ΣYMBOYΛIOY
O δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Tσαλόπουλος, όστις επί 45 συνεχή έτη ειργάσθη εν Σέρραις, απεβίωσεν εις την πατρίδα του.
O Tσαλόπουλος, γνωστός σε όλους τους Σερραίους, παλαιούς και νέους, υπήρξεν ο συμπαθέστατος άνθρωπος των Σερρών. Kαι δι’ αυτό δικαίως το δημοτικόν Συμβούλιον εις συνεδρίασίν του
Aποφαίνεται
Eπί τω θανάτω του δημοδιδασκάλου Γεωργίου Tσαλοπούλου ο οποίος επί τεσσαράκοντα πέντε συνεχή έτη ειργάσθη ως διδάσκαλος εν Σέρραις προσενεγκών μεγίστας υπηρεσίας εις την πόλιν, εξ ευγνωμοσύνης και εκτιμήσεως αποφασίζει:
1) να ονομασθή η οδός η άγουσα από της οδού 20 Σεπτεμβρίου 1918 προς την οδόν M. Aσίας και διερχομένη προ του πρώτου δημοτικού σχολείου «οδός Γεωργίου Tσαλοπούλου»
2) να διατεθή ποσόν 500 μέχρι 700 δραχμών, το οποίον αντί μνημοσύνου να χρησιμοποιηθεί διά την αποφυλάκισιν δύο κρατουμένων διά χρέη και αναθέτει εις τους κ.κ. Σ. Σταμούλην και K. Φωκάν να μεριμνήσωσι διά τους αποφυλακιστέους και
3) να διαβιβασθώσι τα συλλυπητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου εις την οικογένειαν του αποβιώσαντος, αναθέτει δε τω κ. Δημάρχω την περαιτέρω ενέργειαν.
Ο δήμαρχος Σερραίων Eπαμ. Tικόπουλος
Εφημερίδα «AΛHΘEIA» – Kυριακή 4 Σεπτεμβρίου 1932″..

Υ.Γ. Μέχρι τότε η οδός ως ονομασία έφερε την ημερομηνία απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών από τη δεύτερη Βουλγαρική κατοχή (20 Σεπτεμβρίου 1916-1918).

 https://www.anexartitos.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top