Δήμος Ηράκλειας : Στο πρόγραμμα Erasmus+ KA229 θα συμμετέχει το γυμνάσιο Ηράκλειας

gimnasiohrakleias.jpg

Σε πρόγραμμα του Erasmus+ KA229 που θα διαρκέσει δύο χρόνια, από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και τον Αύγουστο του 2022. θα συμμετέχει το Γυμνάσιο Ηράκλειας. Το πρόγραμμα θα ενώσει έξι σχολεία της Ευρώπης σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό όραμα.

Το Γυμνάσιο Ηράκλειας θα είναι το συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης με εταίρους πέντε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Οι έξι χώρες θα ενώσουν σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από διαθεματικά προγράμματα, διδακτικές πρακτικές, πολιτιστικές δράσεις, ομαδικές δραστηριότητες, σχέδια μαθημάτων, θεατρικές παραστάσεις και ψηφιακές αφηγήσεις. Με τίτλο προγράμματος «STORYTELLERS ACROSS EUROPE» οι μαθητές, στη διάρκεια των δύο ετών, θα συνεργαστούν δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως με τηλεδιασκέψεις και με την βοήθεια της σχολικής πλατφόρμας δικτύωσης etwinning. Ακόμα, με την άρση των μέτρων απαγόρευσης των μετακινήσεων λόγω της νόσου Covid-19 οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα διοργανώσουν τα σχολεία της Ρουμανίας και της Λετονίας. Ως στόχος του προγράμματος εμφανίζεται η εκπαίδευση των παιδιών σε θεματικές που αφορούν την κοινωνική ένταξη, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, την υπεύθυνη πολιτειότητα, την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και την χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων. Με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκπαιδευτικοί και μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, παππούδες και γιαγιάδες θα λάβουν μέρος σε ένα κυνήγι των θησαυρών της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top