Δήμος Σιντικής : Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων ( ονόματα )

-λήψης-5-11.jpg

 Συγκροτείται  πενταμελή επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:

 1. Τόμκο Σταύρο, κτηνίατρο, υπεύθυνο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 2. Καραντζούλη Φίλιππο, υπάλληλο του Δήμου του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, λόγω έλλειψης εκπαιδευτή, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Τσολακίδη Σταύρο, του κλάδου ΔΕ 30 τεχνιτών.  

3. Ρόδη Σουλτάνα, Αντιδήμαρχο τουρισμού, ποιότητας ζωής, κοινωνικών υπηρεσιών, πολιτισμού & αθλητισμού, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Ιντζέ Νικόλαο. 

4.Γκιούρα Βασιλική, η οποία είναι μέλος του φιλοζωικού σωματείου, με την επωνυμία «ΦΙΛΟΣίντικες».

 5. Κωστίδου Ευθαλία μέλος του φιλωζωϊκούσωματείου, με την επωνυμία «ΦΙΛΟΣίντικες». 

Β.Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ ́ του άρθρου 1 του Ν. 4039/12, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top