Σέρρες : Πρόσκληση για συμμετοχή στην επιτροπή για τον διαγωνισμο για την μελέτη του νέου κολυμβητηρίου

-λήψης-4-1.jpg

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης μελέτης Ν. 4412/16 : “Αναπροσαρμογή – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών”, προϋπολογισμού 1.177.194,55 ευρώ, της ΔΤΥ, Δ. Σερρών όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην παραπάνω Επιτροπή ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την απαιτούμενη αίτηση μέχρι την Παρασκευή 02.10.2020, στο email: neserres@tee.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top