Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-λήψης-10.jpg

Σας προσκαλούμε στην10ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία συγκαλείται ύστερα από την αριθ. 7343/30-09-2020 αίτηση του κ. Τσούκαλου Χρήστου, αρχηγού της μείζονος Αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την παρ. δ ́ του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, (Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ),στο Δημαρχείο,στις 05Οκτωβρίου 2020ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 ́, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα: 

1.Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Εμμ. Παππά και λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία οικισμών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων από θεομηνίες. (Εισηγητής κ. Τσούκαλος)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top