Δήμος Ηράκλειας : Απαγόρευση κυκλοφορίας περιξ του πεδίου βολής Μελενικιτσίου

-λήψης-12.jpg

Καταστροφή πυρομαχικών θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 6 Οκτωβρίου 2020 από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικιτσίου.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σηµεία:

α. Υψ. Αδράχτι

β. Υψ. Λόφος

γ. Υψ. Αετοφωλιά

δ. Υψ. Πύργος

ε. Υψ. Προφήτης Ηλίας

στ. Περιοχή Στένωµα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου.

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραµονή ατόµων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις παραπάνω ώρες για αποφυγή ατυχηµάτων..

Πυροµαχικά που τυχόν θα βρεθούν, να µη µετακινηθούν και να ειδοποιείται η λησιέστερη Στρατιωτική ή Αστυνοµική Αρχή.

Η καταστροφή των πυρομαχικών θα λαμβάνει χώρα κατά τις εργάσιμες ώρες από 8π.μ. μέχρι 2:30μ.μ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top