Δήμος Σερρών : Πρόσκληση για τα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ

c10018f3843934a44da6fc5208ffef5b_L.jpg

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σερρών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ) του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σερρών, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Διαδικτυακά εργαλεία και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
2Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
3Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50
4Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο (1)50
5Θεατρικό Εργαστήρι – Ανεβάζω την δική μου παράσταση50
6Βασικά Αγγλικά Α150
7Βασικά Ιταλικά Α150
8Βασικά Γερμανικά Α150
9Προληπτική Ιατρική στην Γ΄ Ηλικία25
10Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2321350566, 2321350549

Ταχ. Διεύθυνση: Kων/νου Καραμανλή 36 Σέρρες – Διοικητήριο (Γραφεία Δ/νσης Κοιν. Προστασίας- γρ.122, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών – γρ.125).

Email: kaliga@serres.gr

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 19-10-2020 έως 20-11-2020.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top