Δήμος Σερρών :Πίνακας δικαιούχων ( Κοινοτήτων Οινούσσας -Χιονοχωρίου – Ελαιώνα ) επιστροφής του Ειδικού Τέλους

-83.jpg

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29-05-2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07-06-2019 σχετικά με τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019 και με το υπ. αριθ. 28982/23-10-2020 έγγραφό μας, σας αποστέλλουμε τους Πίνακες με τους αριθμούς τους παροχής των δικαιούχων της Κοινότητάς σας, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τους αριθμούς παροχής τους στην κατάσταση (στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr) και σε περίπτωση που η παροχή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα, θα πρέπει σε διάστημα έως την 30η Νοεμβρίου 2020, να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο τους για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ενεργή η σύνδεσή τους, δεν συμπεριλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα και βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητάς, της οποίας οι καταναλωτές είναι δικαιούχοι. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι της Κοινότητάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top