Π.Ε Σερρών : Προσλήψεις στις δομες φιλοξενίας προσφύγων Σερρών και Σιντικής ( οι θέσεις – η προκήρυξη )

-94.jpg

Στην  πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 Στην ΠΕ Σερρών προβλέπεται η πρόσληψη

 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ

3 ΘΕΣΕΙΣ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

1 ΘΕΣΗ  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ

1ΘΕΣΗ  ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΔΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top