Δήμος Ηράκλειας : Διάκριση για το Γυμνάσιο Κοίμησης

-103.jpg

Το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) συμπεριέλαβε στο ψηφιακό αποθετήριο του << Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων >> το ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ με τίτλο <<Η Γεωθερμία και η αξιοποίηση της>> το οποίο το ενσωμάτωσε στον κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλονπροκειμένου να εμπλουτίσει τους επιμέρους τομείς Οικολογική Συνείδηση, Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Πολιτιστική κληρονομιά http://iep.edu.gr/…/1002-pagkosmia-fysiki-klironomia…Το ίδιο πόνημα συμπεριλαμβάνεται ως project- Σχέδιο Μαθήματος και εμπλουτίζει την Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων στον στόχο 7 << φθηνή και καθαρή ενέργεια>> του ιδρύματος Quality Νet Foundation και του εκπαιδευτικού του τμήματος Βιωματικό Σχολείο το οποίο στα πλαίσια της προσαρμογής των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο δημιούργησε τηνGreek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχωνλαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα την αναγκαιότητα ευρύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θέματα όπως έχουν καταγραφεί από τους επίσημους Θεσμικούς Φορείς της χώρας μας. Κάνοντας κλικ στη ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ https://inactionforabetterworld.com/…/%CE%A3%CF%87%CE… έχετε άμεση πρόσβαση στο Σχέδιο Μαθήματος.Υγιαίνετε αποκλειστικά και μόνο….O έχων την τιμή του Συντονισμού του Αειφορικού προγράμματοςΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top