Δήμος Σερρών : 170.000 ευρώ για δράσεις κονωνικής ενσωμάτωσης προσφύγων

-113.jpg

 Ομόφωνα  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σερρών  ενέκρινε την  Διαπιστώνει ότι το θέμα αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 170.000,00 € με Φ.Π.Α. από το Ταμείο Αλληλεγγύης, για την πράξη με τίτλο “Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top