Δήμος Σερρών : Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη δημάρχου

images-2.jpg

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ, κατόχου πτυχίου Νομικής με αρμοδιότητες:  

1) την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου(Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχο κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου, 

2) την παροχή νομικών συμβουλών προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους, 

3) την επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο,

 4) την επεξεργασία και έλεγχο όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top