ΠΕ Σερρών : Επιβολή προστίμου 3.778 ευρώ στον Δήμο Αμφίπολης

-128.jpg

 Στην επιβολή προστίμου ύψους τριών  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα έξι Λεπτά (3.778,36 €) στον δήμο Αμφίπολης .Προχώρησε η Δ/νση Περιβάλλοντος σύμφωνα με το έγγραφο 4207/26-5-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τμήμα Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top