Επιμελητήριο Σεεών : Αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020,

-126.jpg

 Την επιπλέον χρηματοδότηση με το ποσο των 40 εκ. ευρώ στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, ζητάει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστος Μέγκλας, με επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Αξιότιμες/οι,

Κατά τις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφηκε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον σε επίπεδο χώρας. Μάλιστα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προσπάθησε να στηρίξει αυτό το ενδιαφέρον με επιπλέον κατανομή υπερδέσμευσης των τοπικών προγραμμάτων, που ανήλθε περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, όμως, της δέσμευσης των ανωτέρω πόρων, εξακολουθούν να απαιτούνται σήμερα, σε 22 περίπου τοπικά προγράμματα, επιπλέον ανάγκες υπερδέσμευσης για 600 περίπου παραδεκτά επενδυτικά σχέδια απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Κρίνουμε απαραίτητη την έγκριση όλων των παραδεκτών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα καθώς αφενός πολλά από αυτά δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης και αφετέρου αρκετά έργα, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω του 60%, δεν εγκρίθηκαν λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Η αναγκαιότητα εξεύρεσης των ανωτέρω πόρων καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα μετά τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί στις περιοχές της Υπαίθρου η υγειονομική κρίση και η αποεπένδυση που αυτή θα επιφέρει.

Είμαστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατό μέσο για την εξεύρεση των ανωτέρω απαιτούμενων πόρων ώστε να ικανοποιηθούν το σύνολο των παραδεκτών επενδυτικών σχεδίων, καθώς αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των οικονομιών της υπαίθρου στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών»

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top