Φυλακές Νιγρίτας : Το ΕΣΠΑ και η Πολιτική Συνοχής δίνουν δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

82479940_2607816489272430_7169292180807221248_o-800x450-1.jpg

Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξυπηρετούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Όταν μάλιστα αυτό απευθύνεται σε τροφίμους σωφρονιστικών καταστημάτων, τότε η αξία του μεγαλώνει.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Νιγρίτας βρίσκεται και λειτουργεί μέσα στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών  και απευθύνεται σε ενήλικες κρατουμένους που δεν έχουν τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Διοικητικά υπάγεται στην ΓΓΕΕΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οικονομικά χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης που εκτελεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ιδρύθηκε το 2016  και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017. Η δυναμικότητα του είναι 3 τμήματα Α΄ κύκλου σπουδών 60 εκπαιδευομένων και 2 τμήματα  Β΄ κύκλου σπουδών 40 εκπαιδευομένων. Συνολικά φοιτούν ετήσια περίπου 100 εκπαιδευόμενοι σε δύο κύκλους σπουδών, στους δε απόφοιτους χορηγείται τίτλος σπουδών ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου τα έτη 2017-18-19 λειτούργησε το Θερινό Σχολείο μέσω προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας χρηματοδοτούμενο, επίσης, από πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα Σ.Δ.Ε. υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι, δηλαδή την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τα έπιπλα, τον τεχνικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διαθέτει 4 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πληροφορικής και γραφεία εκπαιδευτικών.

Ο ιδιαίτερος, αυτός, χώρος δομήθηκε και οργανώθηκε εξ αρχής, με δυσκολίες αλλά και με την ομορφιά της δημιουργίας σε κάτι καινούριο και εναλλακτικό για μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους αφού η επιλογή τους είναι οικιοθελής και συνειδητή.

Σκοπός του συλλόγου διδασκόντων ήταν πάντα η δημιουργία κλίματος ομαδικότητας και συμμετοχικότητας οι οποίες αφενός γεννούν παραγόμενο έργο, αφετέρου θα έφερναν την εξωτερίκευση των δράσεων στην ευρύτερη κοινωνία των Σερρών και όχι μόνο καθώς θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και θα περιορίζει τις συγκρούσεις. Είναι σίγουρο ότι πέτυχαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα παραπάνω.

Σήμερα, το σχολείο, έχει χορηγήσει 76 απολυτήρια και αρχίζει να μετρά αποφοίτους που μπορούν να ξεκινήσουν το δικό τους δρόμο με περισσότερα εφόδια και καινούρια όνειρα.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε για την συμβολή των εκπαιδευτικών των Σερρών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διευθυντού κου Λασπά και μέσω της εθελοντικής συμμετοχής τους κάλυψαν την έλλειψη προσωπικού αλλά και με πρωτοβουλίες τους πρωτοστάτησαν σε δράσεις. Πραγματικά ο εθελοντισμός  ήταν καταλυτικός και το θεμέλιο της προσπάθειας. Η δράση τους είχε ως αποτέλεσμα την συμμετοχή μαθητών σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, γνώσεων πληροφορικής και την δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με κατάκτηση του 1ου βραβείου μυθοπλασίας και 3ου αφίσας στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό 2018.

ο Δ/ντης του ΣΔΕ Νιγρίτας Αναστάσιος Λασπάς

Επίσης, δωρητές πήραν πρωτοβουλίες και συγκέντρωσαν ως άτομα ή ως οργανισμοί βιβλία και τα δώρισαν για να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη ή η σχολική υλικοτεχνική υποδομή για τις ανάγκες του σχολείου. Τέτοιοι είναι: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι εκπαιδευόμενοι πείστηκαν ότι το σχολείο είναι δικό τους και η συμμετοχή τους καθώς και το ενδιαφέρον τους καθόρισε την ουσιαστική ύπαρξη του και την μελλοντική του πορεία. Αγκάλιασαν, σεβάστηκαν και ένιωσαν το σχολείο ως ένα δικό τους χώρο ο οποίος μπορεί να δώσει αρκετά μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον που λειτουργεί αλλά και να διαμορφώσει ως φύσει εκπαιδευτικός οργανισμός κουλτούρα μόρφωσης, συλλογισμού και κοινωνικών στάσεων.

Ο οργανισμός του Καταστήματος τόσο από την πλευρά της διοίκησης όσο και από την πλευρά του προσωπικού στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης  σ’ όλη αυτήν την προσπάθεια. Βοηθούν να διαμορφωθεί μια διαφορετική στάση και οπτική από την πλευρά τους απέναντι στα γενικότερα προβλήματα του χώρου και των κρατουμένων.

Η ευρύτερη κοινωνία των Σερρών ευαισθητοποιήθηκε, άκουσε, είδε, έμαθε ότι στον τόπο της υπάρχει ο κόσμος του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας και μέσα της γεννιέται κάτι διαφορετικό, ένα σχολείο αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα που προσπαθεί ν’ ακουστεί με τη φωνή του, με τις δράσεις του. Ήδη το έχουν καταφέρει με την κοινοποίηση των δράσεων και των έργων τους. Στον τομέα αυτό βέβαια υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα να διανυθεί μέσω συνεργειών που πρέπει να αναπτυχθούν με χώρους πολιτισμού, επιστημών, τοπικών συλλογικοτήτων και οργανισμών.

Στην έως τώρα λειτουργία του, το Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας, παρείχε πιστοποιήσεις στους φοιτούντες του μέσω του:

Πιστοποιημένου Κέντρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με τη συμμετοχή 15 εκπαιδευόμενων τον Μάιο του 2018, 16 εκπαιδευόμενων τον Μάιο του 2019 και 13 εκπαιδευόμενων τον Οκτώβριο του 2020

Πιστοποιημένου Κέντρου της Ελληνοαμερικανικής ένωσης με τη συμμετοχή 5 εκπαιδευόμενων τον Απρίλιο του 2018

Πιστοποιημένου Κέντρου Πληροφορικής Globalcert με τις εξετάσεις 5 εκπαιδευόμενων τον Ιούλιο του 2018

και του Τίτλου Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου με τις εξετάσεις 20 εκπαιδευόμενων το 2017, 16 το 2018, 23 το 2019, 21 το 2020

Οι δράσεις του Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας δεν σταματούν εδώ. Οι υπεύθυνοι του σχολείου με επικεφαλή τον Διευθυντή κο Αναστάσιο Λασπά, Δάσκαλο-Οικονομολόγο,  MSc Διοίκηση Εκπ/κών Μονάδων φροντίζουν συνεχώς να πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συναντήσεις από επιστημονικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις από: τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών με παρουσίαση ιατρικών θεμάτων από γιατρούς, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Σερρών για προληπτική περίθαλψη και οδοντιατρική εξέταση των εκπαιδευόμενων, καθώς και τον φαρμακευτικό Σύλλογο Σερρών για την ορθή διαχείριση των φαρμάκων. Επίσης το Μουσείο Μπενάκη πραγματοποίησε παρουσίαση εξ αποστάσεων αρχαιολογικής έκθεσης και ο οργανισμός kidssavelives επιμόρφωση καρδιοαναπνευστικής ανάταξης. Ενώ το Κέντρο Πρόληψης ΟΑΣΙΣ στόχευσε στην πρόληψη ναρκωτικών.

Οι μαθητές του του Σ.Δ.Ε. είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και μέσα από μία σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για θέματα πληροφορικής, δημοσιογραφίας, οικονομίας, διαχείρισης καταστάσεων, ψυχολογίας, επικοινωνίας, νοημοσύνης, ζωγραφικής, φυσικής διατροφής, μελισσοκομίας, πρώτων βοηθειών, αθλητισμού, εκγύμνασης, εναλλακτικής γεωργίας.ΠΟΛ

Στην

 πολιτιστική χροιά της εκπαίδευσης αυτών των ιδιαίτερων μαθητών συνέβαλλαν εθελοντές εκπαιδευτικοί με την παρουσίαση θεατρικών – μουσικών παραστάσεων σε μαύρο θέατρο, κουκλοθέατρο, μουσικές παρουσίες, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ΤΕΦΑΑ Σερρών, το Ίδρυμα ΣΤΕΓΗ ONASSIS με παρουσίαση θεατρικής παράστασης, καθώς και χορωδίες Πολιτιστικών Συλλόγων του Ν. Σερρών. Επίσης η Εθνική Λυρική Σκηνή- παρείχε μαθήματα εργαστηρίου μουσικής και υπήρξε συνεργασία με το Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Σ&Ν. για τη δημιουργία Εργαστήριου  Αγιογραφίας.

Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής με την ευρύτερη κοινωνία, εκπαιδευτικοί οργανισμοί του νομού έκαναν ηχηρή την παρουσία τους δίνοντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές του Σ.Δ.Ε. Έτσι, λοιπόν, μαθητές Λυκείων, Ε.Κ. του Ν. Σερρών, Φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, επισκέφθηκαν και γνώρισαν το σχολείο  και τις δράσεις του, υπήρξε συνέργεια με άλλα ΣΔΕ και με το ΕΕΕΕΚ Σερρών για ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και παρουσίαση των δράσεων του από τους μαθητές στους εκπαιδευόμενους. Επίσης, το ΚΠΕ Ποροίων και το 4ο ΠΕΚΕΣ πραγματοποίησαν παρουσίαση πράσινων επαγγελμάτων, το ΕΑΠ πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ το ΔΔΕ Ν. Σερρών – τμήμα Φυσικής Αγωγής  διεξήγαγε Ημέρα Αθλητισμού και το ΜΕΚΑΔΕΣΔ Αγγλικής γλώσσας.

Άλλοι φορείς που στάθηκαν ενεργά στο πλάι του Σ.Δ.Ε. Νιγρίτας είναι: ο Δήμος Βισαλτίας, η Αντιπεριφέρεια Σερρών-Τμήμα Υγείας, το Γ.Ν. Σερρών, το Κ.Υ. Μαυροθάλασσας, το ΚΕΔΗΣερρών, ο Ε.Ε.Σ. Σερρών, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Τελικό προιόν όλης αυτής της προσπάθειάς είναι τα θερινά σχολεία, η φιλοτέχνηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με ζωγραφιές και graffiti, η δημιουργία animation εναντίον του Ρατσισμού και επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων. Επίσης η λειτουργία φροντιστηρίου ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς, η εκτύπωση βιβλίου δημιουργικής γραφής, το εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, η έκδοση βιβλίου «Γραφές εν – τάξη» με έργα εκπαιδευομένων 2018 και του βιβλίου «Άκουσέ μας!» με έργα εκπαιδευομένων 2019.

Σύμφωνα με τον κο Λασπά, (τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη θετική ανταπόκριση και συνεργασία στην πραγματοποίηση του παρόντος άρθρου) μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μπορεί το Σ.Δ.Ε. να συνεχίσει την προσφορά του, αρκεί να υπάρξει σχεδιασμός και πολιτική βούληση. Θεωρεί, λοιπόν,  βασική την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου και Λυκειακής τάξης, καθώς έχει ζητηθεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης, οι οποίες θα εξασφαλίσουν προ και μετά το ΣΔΕ την ομαλή σειρά φοίτησης. Αναμένεται, επίσης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η υλικοτεχνική παρέμβαση  στην υφισταμένη κτιριακή υποδομή. «Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα λειτουργήσουν οι νέες αυτές εκπαιδευτικές δομές εφόσον προχωρήσει η γραφειοκρατική διαδικασία» αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθυντής κος Λασπάς. Τέλος, η συνέχιση του Θερινού Σχολείου – που δυστυχώς δεν λειτούργησε το 2020 για άγνωστους και μη κατανοητούς λόγους- κρίνεται απαραίτητη, αφού το παραγόμενο υλικό και η οικονομική του βοήθεια προς την σχολική μονάδα είναι ουσιαστική.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Η Φωνή της Βισαλτίας και το foni-visaltias.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top