Δήμος Σερρών : 17.550 ευρώ για σύμβουλο αδειοδότησης βρεφονηπιακών σταθμών

-λήψης-3.jpg

Ο δήμος Σερρών Αναθέτει ………………… την  «Παροχη υπηρέσιων σύμβουλου για την αδειοδότηση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σερρών»

. 2. Η συνολική αμοιβή ορίζεται στο ποσο των δέκαέπτα χιλιαδων πέντακοσιων πένηντα Ευρω (17.550,00€), συν ΦΠΑ 24%. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top