Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόσληψη προσωπικου ΙΔΟΧ

-λήψης-3-1.jpg

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) ατόμων εργατών/τριών καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρων για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε στους διαγωνισμούς προσλήψεων του Δήμου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top