Π.Ε Σερρών : Χρηματοδότηση 1.905.000 ευρώ στις ΔΕΥΑ Σερρών και Σιντικής

-4.jpg

Με Κοινή Απόφαση των κ.κ. Θ.Λιβάνιου και Θ.Σκυλακάκη δόθηκαν 21 εκατομμύρια ευρώ (συγκεκριμένα 21.018.920,00 €) για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 19 Δήμων.

Από αυτά τα χρήματα το 1.700.000 παίρνει η ΔΕΥΑ Σερρών και 205.826€ στην ΔΕΥΑ Σιντικής.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) όλων των Δήμων της Χώρας.

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5832/30.12.2020, κατανέμεται στους Δήμους του Πίνακα που ακολουθεί, , συνολικό ποσό 21.018.920,00 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΔΕΥΑ αυτών, για το χρονικό διάστημα 1η Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020.

Τα ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συμψηφίζονται με τη δικαιούμενη επιχορήγηση που αποδίδεται σε αυτούς από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, σε 72 μηνιαίες δόσεις, πλην του Δήμου Ρόδου, στον οποίο συμψηφίζονται σε 50 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2021.

πηγη: airetos.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top