Δήμος Νέας Ζίχνης : Παράταση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν τρόφιμα

-23.jpg

Ανακοινώνεται από το Δήμο Νέας Ζίχνης ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση τροφίμων σε πολίτες που λόγω της πανδημίας έχουν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.  

Θυμίζουμε ότι δικαιούχοι σύμφωνα με την αριθμ. 152/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΡΟΑ9ΩΚΘ-ΞΟ6 ) θα είναι κάτοικοι του Δήμου που πληρούν τα οριζόμενα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια .  

Οι ενδιαφερόμενοι θα μ π ο ρ ο ύ ν να στείλουν την σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με δύο τρόπους:

 -είτε ηλεκτρονικά σε ένα από τα mail: n-zixni@otenet.gr , k.koin@0803.syzefxis.gov.gr

 -είτε με κατάθεση (από τον ενδιαφερόμενο) στα κατά τόπους γραφεία του Βοήθεια στο Σπίτι (Νέας Ζίχνης, Δραβήσκου, Αλιστράτης, Γαζώρου) και στο Κέντρο Κοινότητας Νέας Ζϊχνης .  

Τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι:  

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει συνημμένα στο δελτίο/στην ιστοσελίδα)  

2. Πρόσφατη φορολογική δήλωση Ε1 και εκκαθαριστικό 

3. Τυχόν άλλα δικαιολογητικά ( Πιστοποιητικά Αναπηρίας, Δελτίο Ανεργίας κα)

 Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: 

 -2324024074 Βοήθεια στο Σπίτι Νέας Ζίχνης 

 – 2324051336 Βοήθεια στο Σπίτι Δραβήσκου 

 – 2324032168 Βοήθεια στο Σπίτι Αλιστράτης  

– 2324041205 Βοήθεια στο Σπίτι Γαζώρου  

-2324350617 Κέντρο Κοινότητας Νέας Ζίχνης

 -2324350630 Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας 

 Ο Αντιδήμαρχος Νταράκης Κων/νος

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top