ΕΠΣ Σερρών : Κάλπες τον Μάρτιο

-39.jpg

Στην προκήρυξη εκλογών τον Μάρτιο για την ανάδειξη νέας διοίκησης προχώρησε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 17:00, εφόσον τον επιτρέψουν οι τότε επιδημιολογικές συνθήκες. Αξίζει να τονίσουμε ότι βάσει των όσων ισχύουν στο νέο αθλητικό Νόμο, δικαίωμα ψήφου έχουν όσα σωματεία έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αν και εκκρεμεί η συνάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τη διοίκηση της Ε.Π.Ο. για το συγκεκριμένο θέμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ε.Π.Σ. Σερρών:

«Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών αφού έλαβε υπόψη του:
1)Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
2)Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Σερρών
3)Την από 13/01/2021 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών
ΣΥΓΚΑΛΕΙ
Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Σερρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, σε αίθουσα του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών, οδός Περιστέρη Κωστοπούλου 2, την Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 17:00 με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:
1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2) Εκλογή-Διορισμός τριών(3) Γραμματέων-Πρακτικογράφων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
3) Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ της 24/08/2020.
4) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
5) Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020.
6) Έγκριση οικονομικού απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και απαλλαγή Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
7) Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2022.
8) Εκλογή δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικηγόρος, ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών.
9) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ και μέχρι έντεκα(11) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών. τετραετούς θητείας.
10) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή τριών(3) τακτικών μελών και μέχρι τριών(3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Σερρών, τετραετούς θητείας.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών δύναται με απόφαση του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών».

ΕΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top