Δήμος Σερρών : Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-57.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, το δημοτικο συμβούλιο Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ   1ο:    Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου μας με τον Δήμο Κασσάνδρας.                                                                                                                             

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2021.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ   3ο:    Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2021.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Τροποποίηση ημερομηνίας παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας 2ου Γυμνασίου Σερρών για διεξαγωγή εξετάσεων ESB EUROPALSO.     

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής θανόντων δημοτών μας.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ   6ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Απαλλαγή καταβολής μισθώματος για το ¨φουαγιέ¨ του δημοτικού κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Χορήγηση συναίνεσης για διόρθωση προδήλου σφάλματος και  γεωμετρικών στοιχείων στα με αριθμούς ΚΑΕΚ 44121ΕΚ00064, 44121ΕΚ00065, 44121ΕΚ00066 και 44121ΕΚ00647 ακίνητα του αγροκτήματος Σερρών.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του οικισμού Εργατικών Κατοικιών ¨Σέρρες ΙΙ¨ από τον ΟΑΕΔ στον Δήμο Σερρών και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 822/2019 απόφασης Δ.Σ.                                                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.¨.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήματα των δημοτικών ακινήτων Κ.Χ. 831 και Κ.Χ. 873 της πράξης εφαρμογής Σιγής του Δήμου Σερρών.                                                                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση παραλαβής Α΄ σταδίου ανάλυσης-προμελέτης / προκαταρκτι-κής πρότασης της μελέτης με τίτλο ¨Τοπογράφηση-κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση της περιοχής Ελαιώνα¨ του Δήμου Σερρών.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Μυρωνίδου Κωστούλα του Φωτίου, πρώην δημ. υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   1ο:    Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου μας με τον Δήμο Κασσάνδρας.                                                                                                                             

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2021.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ   3ο:    Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2021.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Τροποποίηση ημερομηνίας παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας 2ου Γυμνασίου Σερρών για διεξαγωγή εξετάσεων ESB EUROPALSO.     

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής θανόντων δημοτών μας.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ   6ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Απαλλαγή καταβολής μισθώματος για το ¨φουαγιέ¨ του δημοτικού κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Χορήγηση συναίνεσης για διόρθωση προδήλου σφάλματος και  γεωμετρικών στοιχείων στα με αριθμούς ΚΑΕΚ 44121ΕΚ00064, 44121ΕΚ00065, 44121ΕΚ00066 και 44121ΕΚ00647 ακίνητα του αγροκτήματος Σερρών.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του οικισμού Εργατικών Κατοικιών ¨Σέρρες ΙΙ¨ από τον ΟΑΕΔ στον Δήμο Σερρών και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 822/2019 απόφασης Δ.Σ.                                                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.¨.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήματα των δημοτικών ακινήτων Κ.Χ. 831 και Κ.Χ. 873 της πράξης εφαρμογής Σιγής του Δήμου Σερρών.                                                                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση παραλαβής Α΄ σταδίου ανάλυσης-προμελέτης / προκαταρκτι-κής πρότασης της μελέτης με τίτλο ¨Τοπογράφηση-κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση της περιοχής Ελαιώνα¨ του Δήμου Σερρών.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Μυρωνίδου Κωστούλα του Φωτίου, πρώην δημ. υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top