Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης .Συγκέντρωση τροφίμων για τους πρόσφυγες

fvgt67-1.jpg

Η Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης  προχωρά στη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης  ανάγκης.για τους πρόσφυγες .Καλεί όλους τους Σερραίους να ανταποκριθούν στο μέτρο του δυνατού

Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνει από 6 έως 12 Μαρτίου από όλες τις ενορίες της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Μέ αἰσθήματα βαθύτατου προβληματισμοῦ, θλίψεως καί ἀγωνίας παρακο­λουθοῦμε ὅλοι μας, τόν τελευταῖο καιρό, τά διαδραματιζό­μενα σέ χῶρες κυρίως τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πολεμικά γεγονότα καί προσευχό­μεθα θερμῶς ὑπέρ τῆς ταχείας καταπαύσεως τῶν ἐχθροπραξιῶν καί ἐπι­κρατή­σεως τῆς πο­λυποθήτου εἰρήνης. Διαπιστώνουμε ὅτι ἡ φοβερή αὐτή ἐμφύλια σύρραξη ἤδη ἔχει προξενήσει ἐκτός ἀπό τεράστιες ὑλικές κατά­στροφές καί μεγάλες ἀπώλειες σέ ἀνθρώπινες ζωές, ἰδιαί­τερα στόν ὑπό δεινή δοκιμασία εὑρισκόμενο Συριακό λαό. Κανείς δέν μπορεῖ νά παρα­μείνει ἀδιάφορος ἀπέναντι στά θλιβερά καί τραγικά αὐτά γεγονότα. Ἀθῶοι ἄνθρωποι χά­νουν καθημερινῶς τήν ζωή τους καί οἱ πρόσφυγες ἀριθμοῦνται πλέον σέ πολλές χιλιάδες. Ἀπό τήν φρίκη τοῦ πολέμου πλήττονται καί ἀδελφοί μας Ὀρθόδο­ξοι Χριστιανοί πού διαβιοῦν στήν περιοχή αὐτή, ἀλλά καί ἄμαχος πληθυ­σμός, ἀθῶα γυναικόπαιδα ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί ἐθνικότη­τος.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μας, κινουμένη πάντοτε στό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης γιά κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξαρτήτως ἀπό τίς ὅποιες φυλετι­κές ἤ καί θρησκευτικές διαφορο­ποιήσεις, ἀναλαμβάνει τήν πρωτοβουλία γιά ἄμεση συγκέντρωση καί ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, δηλαδή τροφί­μων καί εἰδῶν πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης, (ὄσπριαγάλα μακρᾶς διαρκεί­ας, ζυμαρικά, κονσέρβες, βρεφικές κρέμες καί τροφές, μπισκότα, ἐμφιαλωμένο νερό) μέ ἀποδέκτες τούς ἐμπερίστατους

πρό­σφυγες, πού στοιβάζονται πλέον κατά χιλιάδες κυρίως στά βόρεια σύ­νορά μας καί κυρίως στήν περιοχή τῆς Εἰδομένης. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὀξύτατου αὐτοῦ ἀνθρωπιστικοῦ προ­βλή­ματος κρίνεται ὡς ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ ἄμεση εὐαισθητοποίηση ὅλων μας. Γι’ αὐτό τόν λόγο θά συγκεντρωθοῦν τά παραπάνω εἴδη τρο­φίμων ἀπό τήν Κυριακή 6 μέχρι τό Σάββατο 12 Μαρτίου ἐ. ἔ. σέ ὅλες τίς  ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας». 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top