Δήμος Σιντικής : Με κάρτα πληρωμής η εξόφληση των οφειλών στην Ταμειακή Υπηρεσία

images-6.jpg

Ανακοινώνεται ότι με την απόφαση Α.Α.Δ.Ε.  Α.1289/22.12.2020 (ΦΕΚ 5855/31.12.2020 τεύχος Β’) ορίζονται τα εξής:

  1. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.
  1. Οι διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως  συναλλαγών του Δημοσίου», όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα χρέη  προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία.

    Κατά συνέπεια παρακαλούμε για την προσκόμιση της κάρτας πληρωμής σας κατά την εξόφληση των οφειλών σας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top