Δήμος Βισαλτίας : Δια περιφοράς συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-79.jpg

Συνέρχεται στην 1Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 και   υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών , και των    Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  ,ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-2020 και Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.68952 , ΦΕΚ 4757/τ. Β΄/28-10-2020  ΚΥΑ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 21:00. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 9 Θέματα.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά την πρόσκληση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-29_01_2021Λήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top