Δήμος Σερρών : Πρόσκληση για την προμήθεια μασκών με απευθείας ανάθεση

-14.jpg

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας «χειρουργικών μασκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του SARS-COV-2 (COVID10)» με απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 6.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλεται με email στην διεύθυνση anna@serres.gr σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 09/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top