Σέρρες : Διαμαρτυρία μαθητών του Εσπερινού για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ- ΤΕΙ

esperino-gel-serrwn-1-696x394-1.jpg

Οι ενήλικες μαθητές και Γονείς – Κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών του Εσπερινού ΓΕΛ Σερρών με επιστολή τους διαμαρτύρονται για το νέο μέτρο ενιαίας Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα πανεπιστήμια.

Δηλώνουν ότι το μέτρο με την ενιαία Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ουσιαστικά “τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια” των μαθητών των εσπερινών σχολείων ΕΠΑΛ και ΓΕΝΙΚΩΝ (ΓΕΛ). Οι δε τελειόφοιτοι 4 μήνες πριν τις εξετάσεις χάνουν το όνειρο της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Με το ν. 4547/12-6-2018 ΦΕΚ 102Α΄άρθρο 105 ορίζεται το ποιοι έχουν δικαίωμα να
εγγραφούν στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ).

Άρθρο 105
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:
α) ενήλικοι μαθητές,
β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και
περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα
πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-
2020.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί
τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση
αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.
Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί
δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑΛ.».
Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ)
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε ποια η ανάγκη της κοινωνίας, που ορθώς διαχωρίζει τα σχολεία σε Ημερήσια και Εσπερινά.

Στην Υπουργική Απόφαση 74182/Δ2/2020 – ΦΕΚ 2338/Β/15-6-2020 καταγράφεται
με λεπτομέρεια το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των
Εσπερινών.
Οι ώρες διδασκαλίας του Ημερήσιου ΓΕΛ είναι 32 ενώ του Εσπερινού ΓΕΛ είναι 25
ώρες. Παρόλο αυτά το υπουργείο μερίμνησε ώστε να είναι ίδιες οι ώρες διδασκαλίας
στις ομάδες προσανατολισμού των διαφόρων πεδίων του Ημερήσιου ΓΕΛ καθώς και
οι διδακτικές ώρες.(του ημερήσιου σχολείου είναι 45 λεπτά ενώ του εσπερινού είναι
40 λεπτά).

Η μεγάλη διαφορά όμως των δύο σχολείων εσπερινού λυκείου και ημερήσιου
λυκείου είναι η φύση των μαθητών του. Στο εσπερινό λύκειο οι μαθητές είναι
ενήλικες με οικογενειακές υποχρεώσεις ή εργαζόμενοι μαθητές.

Έτσι οι εργαζόμενοι, επί οκταώρου μαθητές προσπαθούν να λάβουν την γνώση
μεταξύ 7:00μ.μ. με 10:30μ.μ. και έρχονται να ανταγωνιστούν τους μαθητές του
ημερήσιου ΓΕΛ. (8:00πμ με 14:00μμ).
Το εσπερινό ΓΕΛ απευθύνεται στην κοινωνία του σήμερα και τις ανάγκες της και
είναι εντελώς διαφορετική η φύση των μαθητών των δύο σχολείων.

Με το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει εισαχθεί προς
ψήφιση στο Κοινοβούλιο, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά
για τους υποψήφιους ( όπως ίσχυε άλλωστε) με την μείζονα διαφορά να εντοπίζεται
στην «ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) η οποία θα διαμορφώνεται πλέον με ενιαίο
τρόπο από τον Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4)
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο».

Συνεπώς η βάση αυτή θα καθορίζεται από τους μαθητές των ημερήσιων σχολείων και
τις επιδόσεις τους αφού υπερτερούν σε αριθμό κατά χιλιάδες έναντι των μαθητών
υποψηφίων των εσπερινών ΓΕΛ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μόλις τέσσερις μήνες (4) πριν την τελική εξέταση και θα εφαρμοστεί άμεσα καθώς δεν επηρεάζει την επίδοση των μαθητών. Σαφώς, δεν επηρεάζεται η βαθμολογία, επηρεάζεται όμως η εμπιστοσύνη των μαθητών προς το εξεταστικό σύστημα που περιμένουν να εξεταστούν με βάση το σύστημα που ίσχυε
έως τώρα, αυξάνοντας την ανασφάλειά τους.

Συνεπώς οι μαθητές του εσπερινού λυκείου ενώ μέχρι σήμερα ανταγωνίζονταν
μεταξύ των μαθητών όλων των εσπερινών λυκείων και διεκδικούσαν το 1% των
διαθέσιμων θέσεων στα ανώτερα ιδρύματα, με τα νέα δεδομένα καλούνται να
ανταγωνιστούν και μεταξύ των ημερησίων ΓΕΛ. Να υπερπηδήσουν την «Βάση» που
θα θέσουν ουσιαστικά οι μαθητές των ημερήσιων σχολείων. Και αν τελικά ο μαθητής
καταφέρει να υπερνικήσει το εμπόδιο της βάσης, γιατί ο νομοθέτης του επιτρέπει να
διεκδικήσει μόλις το 1% και όχι μεγαλύτερο ποσοστό. Πώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί
ίση πρόσβαση στην δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, όταν η εκπαιδευτική προέλευση
των μαθητών είναι εν τοις πράγμασι διαφορετική και ως εκ τούτου χρίζει
διαφορετικής αντιμετώπισης. Η ισοπεδωτική «εξίσωση» δεν παράγει ισότητα
τουναντίον επιτείνει την κατ’ επίφαση «ίση» (όμοια) μεταχείριση διαφορετικών
καταστάσεων.

Οι μαθητές του εσπερινού εισήλθαν στην Γ΄ Λυκείου χωρίς να γνωρίζουν αυτή την παράμετρο της «βάσης» που κατ΄ ουσία τους θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια και μάλιστα σε μία περίοδο με κλειστά σχολεία, τηλεκπαίδευση, χωρίς εργασία, ή όντας σε αναστολή με μειωμένα εισοδήματα, και κακή ψυχολογία η οποία επιβαρύνεται από το επιπλέον εμπόδιο της ενιαίας βάσης που θέτει το Υπουργείο.

Αιτούμαστε την μη εφαρμογή του νόμου για τους υποψήφιους του 2021 καθώς υπολείπονται 4 μήνες πριν τις εξετάσεις.

Αιτούμαστε την εξαίρεση του εσπερινού ΓΕΛ από την ενιαία βάση και να ισχύσει βάση εισαγωγής που θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα διαμορφώνεται από τις επιδόσεις μεταξύ των μαθητών των εσπερινών ΓΕΛ.

Επιφυλασσόμαστε ρητώς για την δικαστική προσβολή των εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων του εν θέματι νομοσχεδίου.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top