Δήμος Σερρών : Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-54.jpg

    Συνεδριάζει την Παρασκευή 26 Φεβρουαριου στις 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Σερρών με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ενημέρωση περί αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Σερρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 135275/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22-05-2017) και με παράλληλη διεύρυνση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες και διακανονισμούς, βάσει της παρ. 5 άρθ. 11 Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-03-2020.    

                        Ενημέρωση: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χαλκιόπουλος Α.  

ΘΕΜΑ   2ο:    Καθιέρωση Δημόσιας Εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Σερρών, προς τιμή των ηρώων που με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν τη διάσωση των Ελλήνων Σερραίων από την προγραμματισμένη υπό των Τούρκων σφαγή του 1821.     

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ   3ο:    Τροποποίηση της αρ. 5/2021 Α.Δ.Σ.: ¨Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2021¨, ως προς την αναπληρούμενη γραμματέα της επιτροπής.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 6 του άρ. 199 του Ν. 3463/2006 για τα έτη  2021-2023.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.    

ΘΕΜΑ   5ο:    Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 01-04-2021 έως 30-09-2023 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσο του επιχειρησιακού προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονίας 2014-2020¨.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση διαδημοτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ) Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο ερμηνείας τοπίου της Αδριατικής» (Adriatic Landscape Interpretation Network) με το ακρωνύμιο ¨Adrilink¨.   

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών για την δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου¨.                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι. 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Σερρών σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Παραίτηση από άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, του κ. Κυριακίδη Γεωργίου του Αλέξανδρου.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας και παράλληλη απομάκρυνση του σώματος αυτού. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top