Δήμος Βισαλτίας : Με τηλεδιάσκεψη η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.

-58.jpg

Συνέρχεται στην 2η Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 και   υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, και των   Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  ,ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-2020 και Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.68952, ΦΕΚ 4757/τ. Β΄/28-10-2020  ΚΥΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 26η Φεβρουαρίου   2021,  ημέρα Παρασκευή  και  με ώρα  έναρξης 19.00 μ.μ. και λήξης 21.00 μ.μ..

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 12 Θέματα.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-26_02_2021Λήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top