Δήμος Σιντικής : Βελτίωση υποδομών κλειστών γυμναστηρίων Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων

5.png

Εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV, η πράξη «Βελτίωση υποδομών κλειστών γυμναστηρίων Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων» συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με δικαιούχο φορέα το ΝΠΔΔ του Δήμου Σιντικής Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, που εγκρίθηκαν με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αποσκοπούν στη βελτίωση των δύο αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αθλητές και αθλούμενους, ενώ ,αναμφίβολα, συνδέονται με την ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο, την υποστήριξη του σχολικού αθλητισμού και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου.

Το έργο αυτό αποτελεί τμήμα του οράματος της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου για την προαγωγή του αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους.

Ο Δήμαρχος Σιντικής ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον τέως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ κο Αριστείδη Παπαδόπουλο, του οποίου οι άοκνες προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες επιβραβεύονται καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπήρξαν αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, απευθύνει τις ευχαριστίες του και στον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιντικής, κο Δημήτρη Ακριτίδη, του οποίου η παρέμβαση στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν μέχρι και την ημερομηνία ένταξης της Πράξης ήταν καταλυτική. Ήταν υπόσχεση και έγινε πράξη. Προχωράμε! Δείτε εδώ την Πράξη Ένταξης.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top