ΔΕΥΑ Βισαλτίας : 7 προσλήψεις υδρονομέων

-2.jpg

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) υδρονομέων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2021 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ος όροφος).

Οι επτά (7) θέσεις κατανέμονται στις Δημοτικές Ενότητες Αχινού, Βισαλτίας και Τραγίλου ως εξής:
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Νικόκλειας
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Μαυροθάλασσας
▪ μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Ιβήρων.
Ήτοι συνολικά επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deyan62200@gmail.com , είτε αυτοπροσώπως (μετά από τηλεφωνική επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2322025516, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας, 28ης Οκτωβρίου 8 (1ος όροφος), Τ.Κ. 62200 – Νιγρίτα, υπ΄ όψιν κυρίου Γρεασίδη Γαβριήλ.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (από Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 έως και Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top