Σχέδιο Δράσης 6 πυλώνων από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

-68.jpg

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά έξι φιλόδοξους στόχους και μάλιστα σε μία χρονιά που συνεχίζει να κουβαλάει την υφεσιακή σφραγίδα της πανδημίας έχει θέσει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονήσει το υπουργείο και είναι επιγραμματικά οι εξής:

1] Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών.

2] Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές.

3] Αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας.

4] Εκσυγχρονισμός αερομεταφορών.

5] Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας.

6] Βελτίωση των διαδικασιών του υπουργείου, μέσω της απλούστευσης ή και της ψηφιοποίησής τους, καθώς και συσχέτισή τους με τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης.

Στο ετήσιο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται, επίσης, τα βασικά μετρήσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την επίτευξη αυτών των στόχων, οι δράσεις για την υλοποίησή τους, καθώς και τα σχετικά με αυτές τις δράσεις εμβληματικά έργα.

Το συνολικού προϋπολογισμού 1,585 δισ. ευρώ σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το έτος που «τρέχει» έχει την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί δομικό στοιχείο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, «σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, μαζί με το στελεχιακό δυναμικό του, εργάστηκαν και εργάζονται στην κατεύθυνση της εμπρόθεσμης και ποιοτικής υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης που έχουμε θέσει, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της χώρας και τη δημιουργία αξιόπιστων, ασφαλών και υψηλών προδιαγραφών υποδομών, αλλά και υπηρεσιών μεταφορών, σημαντικής προστιθέμενης αξίας, θέτοντας πάντοτε στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top