Επιμελητήριο : 19-24 Απριλίου οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή

-8.jpg

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 366/1.4.2021 σχετικά με την διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 (ΦΕΚ 1290/Β’/01.04.2021)Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως τις 19.04.2021.Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ εδώ:http://www.serreschamber.gr/seresimages/document_F8073.pdf

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top