Δήμος Αμφίπολης : Με 4 θέματα συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

.jpg

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμφίπολης την Πέμπτη 8 Απριλίου στις 18:00 μμ .Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Θέμα 1ì: Υποχρεωτική πρώτη (10) αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2021. Θέμα 2°: Δεύτερη (2) αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2021. Θέμα 3°: Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19. Θέμα 4°: Αποδοχή ή όχι της πρότασης του πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Χαμαϊλίδη Αντώνιου για λογαριασμό του εντολέα του "ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΖΙΩΝΗ O.E." περί σύνταξης ιδιωτικού συμφωνητικού αντί συμβολαιογραφικής πράξης λόγω κόστους σχετικά με την παράταση των δύο συμβάσεων μίσθωσης. Θέμα5: Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης ΟΙΚ. έτους 2021. o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου"

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top