ΔΑΟΚ Σερρών : Οδηγίες για τους καλλιεργητές της μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς

-29.jpg

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις φερομονικές παγίδες που τοποθετήθηκαν στην ΠΕ Σερρών, ξεκίνησε η 1η πτήση της καρπόκαψας των μηλοειδών (Cydia pomonella) σε καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς στις πεδινές περιοχές στις 1 και 2/5, ενώ στις ορεινές περιοχές δεν ξεκίνησε ακόμη. Στην περιοχή μας το έντομο συμπληρώνει συνήθως 3 γενιές ανά έτος. Οι νεαρές προνύμφες που προέρχονται από τα ωά της 1ης γενιάς περιφέρονται ορισμένες ημέρες έξω από τους καρπούς πριν εισχωρήσουν σε αυτούς. Το καρπίδιο της μηλιάς είναι ευαίσθητο σε προσβολές όταν έχει διάμετρο περίπου δύο εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του. Σύμφωνα με τις συλλήψεις, αναφέρεται ενδεικτικά ως κατάλληλος χρόνος ψεκασμού ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φαρμάκων ως εξής: Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα με ωοκτόνο δράση, συνιστάται ο ψεκασμός να γίνει άμεσα. Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προνυμφοκτόνα, οι ψεκασμοί να γίνουν μετά τις 12 Μαϊου. Πιθανόν ο συγκεκριμένος ψεκασμός να χρειαστεί επανάληψη μετά από 10-14 μέρες, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.Επίσης, στην ΠΕ Σερρών εγκαταστάθηκε στις 1/4 δίκτυο φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση της πτήσης των εντόμων της καρπόκαψας ή βλαστορύκτη (Grapholitha molesta), της ανάρσιας (Anarsia lineatella) και του φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) της ροδακινιάς. Σύμφωνα με αυτό, ξεκίνησε η πτήση της καρπόκαψας της ροδακινιάς στις 18 – 20/4 και της ανάρσιας στις 1-2/5. Η ροδακινιά αποτελεί το σημαντικότερο ξενιστή των εντόμων της ανάρσιας και της καρπόκαψας, οι προνύμφες των οποίων κάνουν στοές στους νεαρούς βλαστούς ενώ στους καρπούς προκαλούν αρχικά επιφανειακά φαγώματα και στη συνέχεια εισέρχονται στο εσωτερικό, προκαλώντας σημαντική ζημιά. Η έναρξη των εκκολάψεων παρατηρείται συνήθως 8-15 μέρες μετά την έναρξη της πτήσης ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.. Παρόλο που οι καλλιέργειες της ροδακινιάς έχουν υποστεί σημαντική μείωση της αναμενόμενης παραγωγής από τις χαμηλές θερμοκρασίες που έλαβαν χώρα στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, συνιστάται να γίνουν εντοπισμένοι ψεκασμοί στα κτήματα που υπάρχει παραγωγή.Πρέπει να σημειωθεί ότι, το συγκεκριμένο δελτίο παρέχει μία τάση της πορείας των πληθυσμών των παραπάνω εντόμων, η οποία μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις τους και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα (πολλές ή λίγες προσβολές τα προηγούμενα χρόνια), το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας (εξαρτάται από την πρωιμότητα ή όχι της περιοχής και της ποικιλίας), τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες ή βροχοπτώσεις), την αναμενόμενη παραγωγή και τον τρόπο δράσης του εφαρμοζόμενου εντομοκτόνου (ωοκτόνο ή/και προνυμφοκτόνο). Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και να φθάνουν και στα ψηλά τμήματα των δένδρων. Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και να εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες χρήσης όπως αναφέρονται στην ετικέτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top