Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Από 10 εως 31 Μαίου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

-32.jpg

Οι Αιτήσεις εγγραφής νηπίων στα τμήματα Π.Σ. του Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δ. Εμμ.Παππά για το χρονικό διάστημα 2021-2022 θα υποβάλλονται από 10 Μαϊου 2021 έως 31 Μαϊου 2021(σύμφωνα με το αρθ.12 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση 

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης  

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4  

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ανέργων 

 5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του και αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux  

6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

 7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.  

Πληροφορίες στα παρακάτω τμήματα

 Π.Σ.: Τηλέφωνο: 2321074249 ( Τμήμα Π.Σ. Χρυσού)

 Τηλέφωνο: 2321091200 ( Τμήμα Π.Σ. Ν.Σουλίου)  

Τηλέφωνο: 2321071519 (Τμήμα Π.Σ. Πεντάπολης) 

 Τηλέφωνο: 2321076304 ( Τμήμα Π.Σ. Νεοχωρίου) 

 Τηλέφωνο: 2321031288 (Τμήμα Π.Σ. Ν. Σκοπού)  

Τηλέφωνο Γραφείο (Χρυσό): 232135268

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top