Η Γενοκτονία των Ποντίων

-70.jpg

Ο ορισμός του εγκλήματος της  Γενοκτονίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΘΕΜΑΤΟΣ APOLITIC

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται  σε σφαγές  και  εκτοπισμούς
εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν
από το κίνημα των Νεότουρκων,  κατά την περίοδο 19141923.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση  από έκθεση σε κακουχίες,
τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα
οι εν ψυχρώ δολοφονίες ή εκτελέσεις.
Ο αριθμός των θυμάτων έχει  αναδειχτεί από  το Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων,
που στη Μαύρη Βίβλο του κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα.
Η διαδικασία εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται ιστορικά
σε τρεις συνεχόμενες φάσεις: από την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ως την κατάληψη της Τραπεζούντας από τον ρωσικό στρατό (1914-1916), η δεύτερη τελειώνει με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου  (1916-1918)
και  η  τελευταία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Συμφώνου για την ανταλλαγή των  πληθυσμών  μεταξύ  Ελλάδας και  Τουρκίας (1918-1923).
Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή  των  Ελλήνων  ψήφισε ομόφωνα, την ανακήρυξη της 19ης Μαϊου  ως   «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό  Πόντο», ημέρα   που  ο Μουσταφά Κεμάλ

αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα.

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η Ελλάδα κύρωσε με το Νόμο 3003/2002 το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του πρώτου μονίμου διεθνούς ποινικού δικαστηρίου στην παγκόσμια ιστορία, το οποίο έχει
τη δυνατότητα να ασκεί τη δικαιοδοσία του επί προσώπων σε σχέση με τα σοβαρότερα εγκλήματα που ενδιαφέρουν τη διεθνή κοινότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί διεθνή συνθήκη,
η οποία, κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος, υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, οι επίσημοι αυτοί ορισμοί ισχύουν για εγκλήματα
που διαπράχθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Καταστατικού, ήτοι το 2002, ακόμη κι αν ο ΟΗΕ είχε χρησιμοποιήσει επισήμως τον όρο Γενοκτονία μετά τα τέλη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 6 του Καταστατικού του ΔΠΔ, «γενοκτονία» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με την πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει,
μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας:

(α) Ανθρωποκτονία με πρόθεση μελών της ομάδας (β) Πρόκληση βαρείας σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας (γ) Με πρόθεση επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει (δ) Επιβολή μέτρων που σκοπεύουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας (ε) Δια της βίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα».
Lawspot.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top